Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

"Zorunlu deprem sigortası ne demek?" sorusu kısaca "Deprem ya da doğrudan depremden kaynaklanan yangın, tsunami ve benzeri kazalar sonucunda, bina bölümlerinde yahut tamamında meydana gelen hasarları kapsayan sigorta türü" olarak cevaplanabiliyor. Ülkemizde 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminin yarattığı maddi - manevi kayıplardan sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bina bölümlerini bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamına alarak, deprem ve depremden kaynaklanan diğer afetlerin vermiş olduğu hasarları karşılamayı hedefliyor. Binaların deprem sonucunda tamamen ya da kısmen hasar görmesi durumunda, hasarı karşılayacak olan maddi tutarın taraflarca hesaplanmasının ardından, sigortalı kişiye hasar tazminatı ödemesi yapılıyor. Binanızı; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve bunlara benzer nitelikteki tüm tamamlayıcı bölümleri ayrı ayrı teminat kapsamına alarak, en doğru hasar tutarını belirlemeyi hedefleyen DASK, depremin vermiş olduğu maddi zararı en iyi şekilde karşılamayı hedefliyor.

Afet Sigortaları Kanunundaki her bina için mecburi olan sigorta türü, depremin binaya vermiş olduğu en küçük ayrıntıyı dahi teminatlar kapsamına alırken; deprem sırasında bina içerisinde bulunan çeşitli malzemelerin görmüş olduğu hasarı karşılamıyor. Deprem ile kullanılmaz hale gelen binanızın içinde bulunan neredeyse tüm eşyaların da kullanılabilirliğini yitireceği göz önünde bulundurulduğunda, bina hasarı için tazminat ödemesi yapılırken eşya hasarı için herhangi bir tazminat ödenmiyor. Depremde evlerini ve eşyalarını kaybeden depremzedeler, eşya konusunda birtakım zorluklar yaşıyor. Bu noktada, zorunlu deprem sigortasını konut sigortası kapsamında bulunduran ve herhangi bir deprem ya da depremden kaynaklı afet durumunda bina hasarı ile birlikte konut içerisinde bulunan tüm eşyaların görmüş olduğu hasarı da teminatlar kapsamına alarak, hasar tazminatı dahilinde tutan sigorta şirketleri birçok müşteri tarafından kurtarıcı rol oynuyor. Toplam nüfusun yarısından fazlasının birinci derece deprem bölgesi üzerinde yaşadığı ülkemizde, deprem sigortasının yaptırılması tartışmasız bir zorunluluk haline gelirken, bina ile birlikte içerisinde bulunan eşyaları da güvence altına almak adına konut sigortaları tercih ediliyor.

 

Siz de hemen binanızı zorunlu deprem sigortası ile güvence altına almak için sigorta tekliflerini inceleyebilir, zorunlu deprem sigortasını da kapsayan konut sigortası hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için +90 (507) 354 53 29 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi'mizi arayabilirsiniz.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961