Yabancılar için Eko Sağlık Sigortası

Yabancılar için Eko Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

İşbu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge ile bu Genelgede değişiklik öngören 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelgede değişiklik Yapılmasına Dair Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Teminat Tablosu

Yatarak Tedavi Teminatları

- Ameliyat

- Hastane Tedavi

- Hastane Oda - Refakatçi

- Yoğun Bakım

- Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )

- Anjiografi

Ayakta Tedavi Teminatları

- Doktor Muayene

- İlaç

- Tahlil

- Röntgen

- Modern Teşhis

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

- Küçük Müdahale

Diğer Teminatlar

- Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans

- Suni Uzuv ve Protez

Teminat Limiti

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Yatarak Tedavi Teminatı giderleri limitsiz; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Yatarak Tedavi Teminatı giderleri yıllık 50.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %40 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

 

Yabancılar için Eko Sağlık Sigortası hakkında daha fazla bilgi için +90 (507) 354 53 29'nolu telefonla iletişime geçebilir veyatta aşağıda bulunan iletişim formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329