Emaa Kritik Hastalıklar Sigortası

 

 

Kritik Hastalıklar Sigortası

   

 

Emaa Kritik Hastalıklar Sigortası ile beklenmeyen ve hayati tehlikesi olan hastalıklara yakalanma riskine karşı güvenceniz olsun! Hayati boyuta kadar ulaşabilen kanser, inme, kalp krizi gibi rahatsızlıklar sonucu oluşan risklere karşı maddi güvence sağlayan ve yüksek sağlık giderlerine karşı ödeme güvencesi sunan kritik hastalıklar sigortası, sizin standartlarınızı gözetmemize yardımcı olur, hayatınızı korumanın en sağlam yollarından biridir. Bugün bir adım atın ve geleceğinizi Emaa Kritik Hastalıklar Sigortası ile güvence altına alın.

 

Emaa Kritik Hastalıklar Sigortası, aşağıda belirtilen hastalıkları poliçede yazılı sigorta bedelleri ile teminat altına alır. 

 • Kanser
 • Böbrek Yetmezliği
 • Organ Nakilleri(Kalp, Karaciğer, Akciğer, Pankreas)
 • Körlük
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Yanıklar(3.derece)
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • İşitme kaybı
 • Uzuv Kaybı
 • Kalp Kapakçığı Ameliyatı (Değişimi)
 • Aort Ameliyatı
 • Kalp Krizi (Myokard Enfarktüsü)

Bu teminatlara ek olarak ayrıca aşağıdaki verilen hizmet ve teminatlarla ayrıcalıklı bir ürün sunmaktadır. 

Kaza Sonucu Ölüm Tazminatı

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tazminatı 

Poliçe kapsamında temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir.

Emaa Club Hizmetleri

Emaa Kulüp hizmetlerinden faydalanmak için lütfenwww.emaasigorta.com.trweb sayfasından “ Emaa Club” alanından giriş yapabilirsiniz. Giriş yapıldıktan sonra size özel hazırlanan hizmetlerin kullanımı ve randevu taleplerini oluşturabilirsiniz. 

Check_Up  Hizmeti ( Yılda 1 kez)

Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçlarının değerlendirilmesi

Akciğer Grafisi Tek Yönlü : Akciğer,kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi

EKG : Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi

Tam Kan Sayısı (18 parametre) : Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını araştırma ve izleme testi

Tam İdrar Testi : Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi

Sedimantasyon : Enfeksiyon hastalıkları ve romantizmal hastalıklar başta olmak üzere non-spesifik tanı testi

Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığı tanı testi

Total Kolesterol : Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi

Diş Paketi ( Yılda bir kez)

Diş muayenesi 

Diş Taşı temizliği ( Alt ve üst çene)

Röntgen çekimi

Randevu organizasyonu

Diğer İşlemler için Türk Diş Hekimleri fiyat garantisi 

On-line Doktor Görüşme (Randevulu görüşme yılda 1 kez, Telefonda görüşme yılda 4 kez)

7x24 doktor danışma hattı ile danışma ve yönlendirme hizmeti:

Bu paket muayene yerine geçmez ve görüşme sonunda ilaç yazılması hedeflenmekedir. Hak sahibi ilgili hattı arayarak sağlık konuları ile ilgili danışma ve yönlendirme hizmeti verilecektir. 

Randevulu on-line görüntülü görüşme : 

Bir randevu alarak ilgili uzman doktor ile randevu verilen saatte yılda bir kez sağlık görüşmesi verilecektir. 

Online Psikolog / Diyetisyen Görüşme

İlk randevulu görüşme ücretsiz verilecek olup, sonraki görüşmeler %40’a varan indirimler ile sağlanacaktır.

 

Detaylı bilgi için ; 0 507 354 5329'nolu telefon numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961