Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

 

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de oturma izni almak isteyen ya da ikamet izni almak isteyen yabancılar için zorunlu bir sigortadır. Yabancı sağlık sigortası; sağlık hizmetleri ile ilgili acil durumlarda veya hastalıklarda doktor ziyaretleri, tanı, teşhis ve tedavi olmak üzere birçok işlemi kapsar. Ayrıca ulaşım (tedavi görmek için) veya ülkesine geri gönderme gibi tıbbi olmayan masrafları da karşılayabilir.

 

Yabancı Sağlık Sigortası Zorunlu mudur?

Oturma izni sağlık sigortası, ülkemizde yaşamak isteyen ya da ikamet izni almak isteyen yabancılar için zorunlu bir sigorta türüdür.

Yabancı sağlık sigortası, yurtdışından gelen bireyler ve aileleri için sağlık hizmetlerine erişim imkanı sunmaktadır. 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile yabancılar Türkiye'de en az 1 yıllık sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Seyahat sigortası gibi sigorta türleri yalnızca altı aya kadar geçerli olduğundan; yurtdışında okuyan öğrencilerin, geçici görevde olanların (genellikle altı aydan uzun olan), yurtdışında emekli olanların veya yurtdışında yaşamak isteyenlerin tüm sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. 1 yıl veya daha uzun süreli kalışlarda yabancılar için sağlık sigortası yapılması gerekmektedir.

Bu koşullarda Türkiye'ye giriş yapan tüm kişiler için yabancı sağlık sigortası poliçesinin bulunması zorunludur. Ayrıca poliçenin geçerlilik süresi, ülkede kalınması planlanan süreyi kapsamalı ve sürenin bitiminden sonra yenilemelidir. Bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklular için uygulama farklı olabilir. Türk vatandaşı eşi SGK güvencesi altındaysa yabancı eşler, eşlerinin hak sahibi olduğu fırsatlardan yararlanabilirler. Ancak Türk vatandaşı olan eşin sağlık güvencesi yoksa eşin yabancı sağlık sigortası yaptırması gerekir. Kısaca, yabancı sağlık sigortası, belirli bir süre ülkede kalmayı planlayan tüm yabancı vatandaşlar için zorunlu bir sigorta ürünüdür.

 

Yabancı Sağlık Sigortası (İkamet İzni Sigortası) Neleri Kapsar?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de çalışmak isteyen, eğitim görmek isteyen ya da yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yapmasının zorunlu olduğu oturma izni sigortası türüdür. Bu sigorta türü, yabancı uyrukluların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan ve İkamet İzni Taleplerine İlişkin Özel Sağlık Sigortası Genelgesi kapsamında çıkarılan poliçelerle sağlık bakım masraflarını karşılayan bir poliçedir.

Yabancı sağlık sigortası, yabancı vatandaşların ülkemizde sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verir. Bu ürün, hem eğitim için gelenlere hem de iş için ülkemizde kalanlara önemli faydalar sağlayan çok çeşitli teminat seçenekleri sunar. Poliçe teminat seçenekleri sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel koşullar altında belirlenen ana teminat seçenekleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hastalık sonrası teşhis ve tedavi.

 • Kaza sonrası teşhis ve tedavi.

 • Evde bakım

 • Reçete edilen ilaçların temini.

 • Cerrahi müdahale.

 • Hastanede yatış.

 • Koroner anjiyografi maliyetleri.

 • Endoskop, MRI, radyografik görüntüler.

 • Fizik tedavi.

 • Yoğun bakım.

 • Laboratuvar maliyetleri.

 • Kemoterapi, radyasyon tedavisi veya diyaliz gibi ciddi tıbbi durumların tedavisi.

 • Konaklama ve yemek.

 • Pansuman veya serum ihtiyacı.

 

Yabancı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Türkiye'de yaşamak isteyen tüm yabancılar, yabancı sağlık sigortasından faydalanabilir. Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de çalışmak ve okumak isteyen yabancılar için zorunlu bir uygulamadır. Yabancılar için herhangi kısıtlayıcı bir uygulama yoktur. Ancak yaş, sağlık durumu ve eklenecek özel isteklerle poliçenin kapsamında değişiklikler olabilir.

Türk bir vatandaşla evli olan yabancılar için durum farklı olabilir. Eğer eşlerinin SGK güvencesi varsa, Türkiye'de yaşamak isteyen yabancılar eşinin sağlık güvencesinden faydalanabilir. Eşi SGK'lı olan yabancılar aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortasından da faydalanarak daha kapsamlı sağlık hizmeti alabilir. Ancak, eşlerinin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa bir Türk vatandaşı ile evli olsa bile yabancı uyrukların sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

İkamet amacıyla Türkiye'ye gelmeyen yabancılar, yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildir. Turizm amacıyla gelen yabancılar için seyahat sağlık sigortası yeterlidir.

 

Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası'nın Avantajları Nelerdir?

Yabancı vatandaşlar için yabancı sağlık sigortasının birçok avantajı vardır. Yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişlerinde, yurt içinde bulundukları süre boyunca ortaya çıkan sağlık sorunlarını güvence altına alan önemli bir poliçedir. Aynı zamanda yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına seyahat ederken ülkeye girebilmesi için yabancı sağlık sigortası bulunması şarttır. Bununla birlikte, yurtdışına seyahat etmek için sağlık sigortasına sahip olmak önemlidir. Yabancı sağlık sigortasının avantajlı durumları şu şekilde sıralanabilir:

 • İkamet başvurusu için yabancı sağlık sigortasına sahip olmak, gerekli işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlar.

 • 65 yaşın altındaki herkes için başvurular kabul edilir ve onaylanır.

 • Gerekirse 1 veya 2 yıllık poliçe düzenlenebilir.

 • Geniş sağlık kurumu ağı sayesinde sağlık hizmeti ülkedeki herhangi bir şehirde alınabilir.

 • Birçok sigorta şirketi, Türk veya yabancı kredi kartları ile ödeme kolaylığı sunmaktadır.

 • Birçok kritik hastalığın tedavisine karşı güvence sağlanmaktadır.

 • Kemoterapi, radyasyon tedavisi, diyaliz veya ilaç masrafları sigorta kapsamındadır.

 • Acil durumlarda gerekli tedavi veya hastaneye ulaşım masrafları karşılanır.

 

Yabancılara Sigorta Fiyatları 2020

Yabancı sigorta fiyatlarını belirleyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Poliçe yaptıracak kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu hatta hastalık geçmişi bile fiyatlar üzerinde etkilidir. Ayrıca, istenilen ve seçilen teminatlarda yabancılara sigorta fiyatları belirleyen diğer bir husustur. Bu sebeple net ve kesin bir poliçe fiyatı belli değildir. Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları ortalama 100 TL ile 2.000 TL arası diyebiliriz. Tahmin edildiği gibi sağlık ve yaş durumu ile ilgili değişkenler yabancı sağlık sigortası fiyatlarını arttırmaktadır. Ayrıca her sigorta şirketi farklı fiyat tarifeleri uyguladığından yabancı uyruklu sigorta fiyatları da değişkenlik gösterebilir.

 

Yabancılar için Özel Sağlık Sigortası Nereden Yaptırılır?

Ülkemizde ikamet etmek isteyen yabancılar için yabancı sağlık sigortası zorunludur. İster iş ister eğitim amaçlı ikamet izni almak isteyen yabancılar ikamet izni sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sebeple, sigorta yaptırırken ayrıntılı araştırma yapılması gerekmektedir ya da bu işi yapan yetkin acentelerle iletişime geçilmelidir. Başvuran kişinin yaşı, sağlık durumu göz önünde alınırken acenteler kişinin ihtiyacına göre ilave teminatları da sunabilir.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961