Kaskoda Araç İkame Teminatı Hakkında Merak Edilenler

Kasko sigortası yaptırmak isteyenler için ek bir güvence olarak sunulan ikame araç hizmeti, sürücülere kazandırdığı ayrıcalıklarla sigorta poliçeleri arasında en çok aranan teminatlardan biri olarak yer alır. Araç ikame teminatı; kasko sahiplerine, kaza sonrası kullanılamayacak duruma gelen araçlarının onarımını beklerken, bu süre zarfında araçsız kalmama avantajı sunar. Kaza sonrası hasar durumunda, kasko araç temini fırsatından faydalanmak isteyenler için “İkame araç nedir, ikame araç nasıl alınır?” sorularının yanıtlarını; ikame araç süresine dair detayları ve kaskodan araç alma ile ilgili merak edilen diğer her şeyi bu yazımızda bir araya getirdik.

 

 

İkame Araç Nedir?

İkame araç; kasko sigortasına sahip sürücülerin poliçe teminatları kapsamında olması kaydıyla, kaza sonrası güvenli bir sürüş için tehdit oluşturacak boyutta hasar alan aracın onarımı sürecinde temin edilen geçici aracı ifade eder. Sigorta şirketleri tarafından sağlanan bu yedek araç vasıtasıyla, kasko sahiplerinin olası bir kaza sonrası hasar alan araçlarının tamiri esnasında mağdur olmadan trafiğe çıkabilmeleri amaçlanır. Kaza sonrası hasar boyutlarına bağlı olarak değişebilen ve uzayabilen tamir süreleri karşısında bu avantaja sahip olan kaskolu araç sahipleri, aynı zamanda kendi araç modelinin barındırdığı özelliklerde temin edilen ikame araç ile olağan sürüş seyrini sürdürebilir. Bu sayede kasko sahipleri, hasar sonrası destek alma konusunda daima bir adım önde olarak, olası olumsuzluklar karşısında kendilerini garantiye almış olur.

 

İkame Araç Hangi Durumlarda Verilir?

Kaskodan araç temini yapılabilmesi için önceden belirlenmiş olan gerekli şartların sağlanmış olması gereklidir. Sigorta şirketi tarafından ikame araç temin edilmesi için, öncelikli olarak, poliçe teminatlarında hasar desteği kapsamında bu hizmetin sunulduğunun belirtilmiş olması gerekir. Araç kasko sigortası yaptıracak olanların, kaza sonrasında araç tahsisi hizmetinden faydalanmak için poliçe kapsam ve detaylarını dikkatle incelemeleri önerilir. Poliçe kapsamının bu hizmeti desteklediği durumlarda, araç sahipleri kaza sonrası onarım süresi boyunca araçsız kalmaz.

İkame araç, kaza sonrası aracın güvenli bir şekilde trafiğe çıkamayacak kadar hasar aldığının tespit edildiği durumlarda verilir. Bunun için bir eksper tarafından aracın incelenerek, objektif değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Yapılan değerlendirmede, sürüş güvenliğini bozmayacak düzeydeki vurma, çarpma veya boya hasarı gibi durumlar dikkate alınmaz. Dolayısıyla, ikame araç hizmetinden faydalanmak için aracın bir kaza esnasında trafiğe çıkamayacak derecede hasar almış olması şarttır. Aksi durumlar ve aracın trafikte seyir halinde değilken hasar alması, ikame araç temini için gerekli koşulları karşılamaz. Gerekli koşulların sağlandığı ve eksper tarafından ikame araç temininin olumlu raporlandığı koşullarda, ilgili sigorta sahibine ikame araç temini gerçekleştirilir.

 

İkame Araç Teminatından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar

Kasko sigortası yaptırmadan önce teminatlarda yer alan detayların incelenmesi ve sınırlarının belirlenmesi, güvence kapsamınızı bilmeniz açısından önemlidir. Bu kapsamın dışındaki durumlarda ikamet araç hizmeti devreye girmez. Örneğin; kaza harici bakım ve onarım zamanları, ikame araç tahsis edilmesini gerektirmeyen durumlar arasındadır. 

İkame araç hizmetinden yararlanmak için gerekli olan şartlar, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve farklı poliçelerde teminatlar değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber, belli başlı hususların sağlanması konusunda genel bir uzlaşı mevcuttur. İkame araç temin edilmesi için gerekli olan genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sigorta sahibine ait aracın, trafikte seyir halinde iken yaşanan bir kaza sonucu ve teminatlar kapsamındaki durumlarda hasar almış olması gerekir. Bekleme halinde veya park halindeyken meydana gelen hasarlar değerlendirmeye alınmaz. Oluşan hasarın sürüş güvenliğini bozacak boyutta olması ve bir eksper tarafından raporlanması gerekir. Gerekli şartlar sağlandığı halde, poliçe kapsamındaki hasar sonrası destek hizmeti gereği, ikame araç temini devreye girer. 

 • İkame araç temini, aracın onarımının 24 saati geçeceği durumlarda sağlanır. Araç servislerinin aktif olmadığı pazar günleri bu süreye dahil edilmez.

 • Hasarlı aracın serviste onarım göreceği süre ve buna paralel olarak ikame aracın temin edileceği süre konusunda, eksper ve araç servisi arasında anlaşmaya varılması beklenir. Anlaşmanın sağlanmasının ardından, sigorta şirketine gerekli bildirimler yapılarak hasarlı araç servise gönderilir ve ikame aracın temin edilmesi için süreç başlatılır. 

 • Öngörülen onarım süresinden önce tamirin gerçekleşmesi halinde, ikame araç sigortalı tarafından ilgili firmaya iade edilmelidir. 

 • İkame araç hizmeti sigorta sahibine yılda en fazla 2 defa sağlanabilir.

 • Temin edilecek olan ikame araç, anlaşmalı araç kiralama firmalarından sağlanır ve sigortalının hasar alan aracına benzer özelliklere sahip olmasına dikkat edilir. 

 • Araç kiralama firmalarında müsait bir aracın bulunmadığı ve ikame araç temin edilemediği durumlarda, sigorta sahibi kendi imkanlarıyla bir araç temin edebilir. Bu tür durumlarda ikame araç bedeli sigorta şirketi tarafından üstlenilerek, masraflar fatura karşılığında veya kiralama bedeli günlük olarak aktarılacak şekilde karşılanabilir.

 • Sigorta sahibi, ikame aracı kendisine temin edildiği aynı ilde teslim etmekle yükümlüdür.

 • Eksper ve araç servisi tarafından belirlenen sürenin aşıldığı ve ikame aracın geç iade edildiği durumlarda, aşım süresinin bedeli sigortalı tarafından karşılanır.

 • İkame araç ile yapılan köprü geçişleri, otoyol kullanımları ve trafik cezalarının ödemesinden sigortalının kendisi sorumludur.

 • Kasko poliçesi kapsamında belirtilen durumlar dışındaki tüm haller, ikame araç hizmetinden faydalanmaya engel teşkil eder.

 

İkame Araç Kullanma Süresi Ne Kadardır?

İkame araç temin edildiği durumlarda, aracın kullanım süresi eksper ve araç servisi tarafından hasarlı aracın onarımı için belirlenen süre ile aynı olacaktır. Ancak bu süre, sigorta şirketlerinin teminatlarına göre değişiklik gösterir. Bununla beraber, ikame araçlar sigorta sahiplerine genellikle 7 ila 15 günlük süre için sağlanır. Hasar sonrası gerekli değerlendirme ve raporlamanın yapılmasının ardından, takip eden 24 ila 48 saatlik süre içerisinde ikame araç kasko sahibine teslim edilir. Aracın onarımının tamamlanmasıyla sigorta sahibi, temin edilen ikame aracı ilgili araç kiralama firmasına iade etmekle yükümlüdür. Öngörülen süreden önce tamir edilen araçlar için de aynı koşullar geçerlidir. 

 

İkame Araç Kaskoyu Bozar Mı?

İkame araç teminatı, kasko sigortasının sigorta sahiplerine sunmuş olduğu ek bir hizmettir. Dolayısıyla bu hizmetten faydalanmak kaskonun bozulmasına yol açmaz. Kasko sahiplerine hasar sonrası verilen desteklerden biri olan ikamet araç hizmetiyle, sürücüler trafikte doğabilecek olumsuzluklar karşısında ek bir güvenceye sahip olur. Ancak bu güvence, yalnızca ikame araç hizmetinin poliçe kapsamına dahil edildiği araç sigortalarında geçerlidir. Zorunlu trafik sigortasının kapsamı dışında kalan ikame araç teminatı için, sigorta şirketleriyle görüşme yapılırken kullanım şartları ve özel koşullar buna göre belirlenebilir. 

 

Kasko sigortası teklifi alamak için tıklayınız.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961