Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Eureko Sigorta AŞ

 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Eureko Sigorta AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Daha önce düzenli olarak manuel gönderilen daini mürtehinli dosyalara ait raporun sistemsel gönderiminin yapılmasına yönelik çalışıldığı, bu çerçevede testlerle sürecin başarılı olarak çalıştığının teyit edildiği, ancak parametreler canlı ortamda çalışması için taşınırken sisteme yansımaması sonucu hazırlanan raporun filtrelenmeden alıcılara gönderilmesi sebebiyle veri ihlali gerçekleştiği,
  • İhlalin 17.12.2021 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden 601 kişinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, TC kimlik numarası, banka, şube, poliçe bilgileri olduğu,
  • İlgili kişilerin veri ihlali hakkında “esmusterihizmetleri@eurekosigorta.com.tr” iletişim kanalı üzerinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 2021/1327 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kaynak : KVKK

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329