Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınız beklenmedik sebeplerle zarar görürse, keşke demeyin diye

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Teminat Kapsamı

 • Hayvan hastalıkları
 • Her türlü doğal afetler
 • Zehirli çayır otları
 • Yeme bağlı zehirlenme
 • Yangın veya infilak
 • avru atma
 • Güneş çarpması
 • Sert ve delici cisimlerin yutulması
 • Hırsızlık

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile teminatlar dışında kalan durumlar

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere zorunlu bulaşıcı hastalıklar
 • Kaybolma ve yer değiştirme halleri
 • Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
 • Belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • İç ve dış parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları
 • Kimliklendirilmesi yapılmamış ve kulak küpesi bulunmayan hayvanlar
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, uzmanlarca onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler

İlgili Dokümanlar

Daha fazla bilgi için lütfen iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçiniz.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329