Allianz Risk Barometresi 2022 açıklandı

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi’nin 2022 sonuçları belli oldu. Küresel iş dünyasının risk sıralamasında siber olaylar ilk sırayı aldı. İş kesintisi ve doğal afetler, diğer iki sıradaki önemli risk olarak gösterildi. Türkiye iş dünyasının yanıtlarında ise iş kesintisi birinci sırada yer alırken, makroekonomik gelişmeler ve doğal afetler diğer başlıca risk unsurları olarak sıralandı.

 

 

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi’nin 11’incisi yayımlandı. Araştırmada, 89 ülke ve bölgeden CEO’lar, risk yöneticileri, brokerler ve sigorta uzmanları olmak üzere 2 bin 650 uzmanın görüşleri yer aldı. Çalışmanın küresel sonuçlarında; “siber olaylar”, “iş kesintisi” ve “doğal afetler” 2022 yılının en önemli üç riski olarak gösterildi. “Siber olaylar”, ankette yüzde 44 ile en büyük iş riski olurken, “iş kesintisi” yüzde 42 ile ikinci, “doğal afetler” ise yüzde 25 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’de öne çıkan en önemli iş riski yüzde 71 ile “iş kesintisi” olurken, “makroekonomik gelişmeler” yüzde 47 ile ikinci, “doğal afetler” ise yüzde 35 ile üçüncü sırada yer aldı. “Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler”, “iklim değişikliği” ve “siyasi riskler ve şiddet” yüzde 24 ile ilk üç riski takip ederken, yüzde 18 ile “siber olaylar” ve “salgın”, yüzde 12 ile “yangın, infilak” ve “pazar gelişmeleri” listede yer buldu.

 

İŞ DÜNYASI SALGINA UYUM SAĞLADI

COVID-19 salgını, şirketler için endişe kaynağı olsa da listede ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi. Omicron varyantından önce yapılan ankete katılanların yüzde 80’i gelecekte yaşanabilecek benzer bir krize karşı yeterince hazırlıklı olduklarını düşünüyor. Doğal afetlerin ve iklim değişikliğinin sırasıyla üçüncü ve altıncı sıraya yükselmesi, bu ikisi arasında oldukça yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor. Küresel ısınma nedeniyle yaşanan hava olaylarının sıklığı ve şiddeti son yıllarda giderek artıyor. Doğal afetlerden kaynaklanan sigorta kayıplarının tüm dünyada 100 milyar doları aşmasıyla birlikte 2021 yılı bu açıdan dördüncü en yüksek yıl olarak kayıtlara geçti.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ADİL BÜYÜME RİSKLERE KARŞI KABUL EDİLEBİLİR TEK İŞ MODELİ”

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Allianz Grubu’nun her yıl gerçekleştirdiği Risk Barometresi’ni değerlendirdiği açıklamasında araştırmanın riske yönelik önlemlerin ve aksiyonların nasıl değiştiğine dair izlenecek önemli bir yol haritası olduğunu belirtti. Gürkan sonuçları “Temelinde etkin risk yönetimi olan ve yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu bir sektörde, riskleri ve beklentileri öngörebilmek, doğru analiz ederek çözüm geliştirebilmek büyük önem taşıyor. Biz de dünyanın en sürdürülebilir kurumlarından biri olan Allianz Grubu olarak; bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle her yıl küresel iş dünyası için risk anketi düzenliyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Anketin bu yılki sonuçlarında global ölçekte siber risklerin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye’deki en önemli risk olarak ise iş kesintisi karşımıza çıkıyor. Ankette dikkat çeken noktalardan biri de hem global ölçekte hem de Türkiye’de doğal afetler ve iklim değişikliği risklerinin gittikçe daha ön plana çıkması. Tüm bu risklere karşı, sürdürülebilir adil bir büyümenin artık kabul edilebilir tek iş modeli olduğunu aktarmak ve bu anlayışı yaymak bizim en büyük hedeflerimizden biri. Allianz Türkiye olarak riskleri yönetme refleksimizle pozitif etki yarattığını gördüğümüz faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

 

DÜNYADA İLK 10 RİSK SIRALAMASI:

1- Siber olaylar %44

2- İş kesintisi %42

3- Doğal afetler %25

4- Salgın %22

5- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler %19

6- İklim değişikliği %17

7- Yangın, infilak %17

8- Pazar gelişmeleri %15

9- Nitelikli işgücü eksikliği %13

10- Makroekonomik gelişmeler %11

 

TÜRKİYE’DE İLK 10 RİSK SIRALAMASI:

1- İş kesintisi %71

2- Makroekonomik gelişmeler %47

3- Doğal afetler %35

4- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler %24

5- İklim değişikliği %24

6- Siyasi riskler ve şiddet %24

7- Siber olaylar %18

8- Salgın %18

9- Yangın, infilak %12

10- Pazar gelişmeleri %12

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961