Sağlık sigortalarına olan ilgi 2022 de devam edecek!

Pandemi ile birlikte değişen yaşam koşullarının getirdiği yeni riskler sağlık sigortalarına olan ilgiyi artırıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre, “hastalık- sağlık” branşında toplam sigortalı sayısı 8 milyon 392 bin’e yükseldi.  Bu kapsamda “hastalık- sağlık” branşında prim üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 14,7 iken bu yıl prim üretimi yüzde 14,9 artışla yaklaşık 11 milyar olarak gerçekleşti.

Her ne kadar sektör Covid-19’u kapsama dahil etme konusunda hızlı davransa da poliçe kapsamları belirlenirken pandemi öncesi risk kriterlerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sigorta şirketleri peşi sıra tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde bazı yeniliklere giderek esnek ürünler üretme eğilimine girdi. 2022 ile birlikte sigorta sektör, sağlık sigortalarındaki yeni ürünlerin piyasaya sunulması ile birlikte sigortalı sayılarının artacağını öngörüyor.

Türkiye Sigorta Birliği Kasım 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.

 

Sigorta bilinci yaygınlaşıyor

Pandemi ile birlikte önemi artan ve yoğun ilgi gören sağlık sigortalarındaki yükseliş kalıcı olacak gibi duruyor. Sağlık, sektörü ayakta tutan bir branş olarak görülüyor ve 38 şirket, sağlık ve hastalık branşında üretim yapıyor. Pandemi döneminde ciddi atılımlar yapan sigorta sektörü, salgının etkilerinin ortadan kalkmasıyla poliçe sayılarında bir azalma beklemiyor. Sigorta şirketleri pandemi ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişimini destekleyerek bu alandaki sigortalı sayısı arttıkça sigorta bilinci de yaygınlaşmaya devam ediyor.

 

Türkiye Sigorta Birliği Kasım 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelen kesim ağırlıklı olarak orta gelir düzeyindeki kesimden oluşuyor. Hedef kitle genişledikçe bilinç düzeyi de artıyor. Öte yandan özel sağlık poliçeleri de artıyor. Sağlık poliçelerinde 1,5 – 2 senede yüzde 60’lara yakın artış yaşadı. Önümüzdeki yıllarda da bu sayı daha yukarılara çıkabilir gibi duruyor. Pandemide hem şirketler hem de sigortalılar açısından farkındalık düzeyi yükseldi. Tamamlayıcı sağlık sigortasında talep arttıkça anlaşmalı kurumların sayısının da artarak buna bağlı olarak da verilen hizmetin kalitesinin daha da yükselecek.

Poliçe yenilemelerinde artış sürüyor

Salgının başlangıcında, sigorta şirketlerinin poliçelerde salgın hastalık riskini kapsam dışı tutmalarına ve bu risk için prim almamış olmalarına rağmen Kovid-19 tedavisi giderlerini ödeme kararlarını kamuoyuyla duyurmalarından bu yana sağlık sigortalarına olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sigorta sektörünü sağlık branşında aldığı bu karar hem sektörü hem de sigorta sektörüne olan bakışı olumlu bir şekilde etkiledi.

Kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ve konu ile ilgili bilinirliğin artması sebebiyle özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına talebin devam edeceği öngörülüyor ve durum poliçe yenileme oranlarına da yansıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden alınan verilere göre 2020 Kasım ayında sağlık alanında yenilenen poliçe oranı yüzde 74,1 iken 2021 yılın aynı ayında ise yüzde 84,9 olarak artış gösterdi.

 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kasım 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.

 

Büyükşehirlerde sağlık sigortaları ön planda

Yenileme oranlarındaki artış sevindirici olsa da sağlık sigortalarına olan ilgi büyükşehirlerde daha da yaygın hale gelerek diğer şehirlerde sigorta bilinci hala istenilen seviyelerde değil. Sağlık harcamaları, bireylerin bütçelerinde önemli bir yer tutuyor. TÜİK verilerine göre, bireyler, sağlık harcamalarının yaklaşık % 16,6’sını kendileri karşılıyor.  Sağlık sorunları sadece bireyler için değil, şirketler içinde büyük problemlere yol açarak hastalığın teşhisi ve tedavisinde geçen süre, bir işgücü kaybı oluşturabiliyor. Sağlık sigortası, bu gibi sorunların çözümünde önemli bir yer tutmakla birlikte büyükşehirlerde yaşamlarını sürdüren ve çalışan kesim sağlık sigortalarına özellikle de son yıllarda tamamlayıcı sağlık sigortalarına büyük bir talep gösteriyor. Son iki yılda tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi %690 arttığını görüyoruz.

 

Kaynak : Sigorta Life Dergisi

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329