Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

 

Sigorta, hayatta insanın başına gelebilecek herhangi bir risk karşısında kendini, malını ve sevdiklerini güvence altına aldığı bir teminattır. Genel olarak hayat sigortası ve hayat dışı sigorta olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilen sigorta türleri bulunmaktadır.

Hayat sigortasında bireyin yaşam kalitesini artırmak hedeflenir. Hayat dışı sigorta türü ise maddi hasarlara karşı alınan tazminattır. Teminatı satın almak için insanların ödediği ücrete sigorta primi adı verilir, yapılan sigortanın tüm şartlarını içeren belgenin ismi ise sigorta poliçesidir.

 

İsteğe Bağlı Ve Zorunlu Sigorta Çeşitleri

İnsanların zorunlu sigorta şartları içerisinde yer almayan sigorta primlerini kendileri ödeyerek emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlandığı sigorta türüne isteğe bağlı sigorta adı verilmektedir.

Kamu güvenliğini sağlamak adına kişileri koruma adına yapılan sigorta çeşidi ise zorunlu sigortadır. Sigorta çeşitleri nelerdir ve hangi başlıklar altında toplanmaktadır;

- Kasko sigortası

- Trafik sigortası

- Özel sağlık sigortası

- Bireysel emeklilik sistemi

- Konut sigortası

- Zorunlu deprem sigortası

- Hayat sigortası

- Seyahat sigortası.

 

Kasko

Kasko sigortası araçlar için yapılan bir teminattır, herhangi bir kaza, çarpma, çalınma, yanma, çarpılma gibi durumlara karşı araç koruma altına alınır. Trafik sigortası motorlu her aracın yaptırmak zorunda olduğu sigorta türüdür.

Kaza anında meydana gelen araç hasarları güvenceye aldı gibi aynı zamanda karşı taraf ya da 3 kişilerinde yaşadığı probleme karşı güvence sağlar. Zorunlu trafik sigortası sürücünün maddi anlamda korunmasına destek olur.

Özel sağlık sigortası hastalık ya da kaza karşısında oluşan sağlık sorunlarında yapılan masrafların karşılanması sağlar. Özel sağlık sigortası ihtiyaca göre ek maliyetleri karşılamak şartı ile farklı teminatları sahiptir.

 

Zorunlu Sigorta Türleri

Konut sigortası yaşam alanlarını hırsızlık, yanma ya da yıkılma gibi oluşan zararlar karşısında koruma altına alır. Sigorta türü kapsamında konut ile birlikte aynı zaman eşyaların da sigortalanması söz konusudur.

DASK olarak ifade edilen zorunlu deprem sigortası yaşanan depremde meydana gelen hasarları karşılar. Çıkartılan anayasa ve yasalar ile zorunlu deprem sigortası birçok alanda zorunlu hale getirilmiştir.

 

Hayat Sigortası Teminatları

Bireyin hayatını kaybetmesi karşılığında ailesine maddi olarak güvence sağlayan sigorta türü hayat sigortası türüdür. Hayat sigortası ölümden sonra bireyin geride kalan yakınlarının daha iyi bir yaşam standartını devam ettirmesi için yardımcı olur.

Yıllık prim ödemesi şeklinde yapılan yıllık hayat sigortası kendi içerisinde;

  • Ölüm hali sigortası

  • Grup hayat sigortası

  • Maluliyet sigortası

  • Ferdi kaza sigortası

  • Özel durum sigortası olmak üzere türlere ayrılır.

 

Hayat Sigortası Bireyi Güvence Altına Alır

Ölüm hali sigortasında kişinin vefatı halinde poliçede belirtilen yakınlarına biriken parası ödenir. Grup hayat sigortası aynı firmada çalışan en az 10 kişinin dahil olduğu toplu bir sözleşmedir. Yapılan sözleşme gereği bireyin ölümü, uzun süre engelli kalması, hastalık ya da kazaya bağlı vefat etmesi halinde sigorta bedeli üzerinden prim ödemesi gerçekleştirilir.

 

Özel Durum Sigortası

Maluliyet sigortası ise yaşanan kaza sonrası engellilik durumu oluşan bireylere ödenen tazminattır. Ferdi kaza sigortasında oluşan kaza ve ölümlerde belirlenen oran ile sigorta yaptıran birey veya da yakınlarına tazminat ödenmesi sağlanır. Tüm sigortalardan farklı olarak hazırlanan sözleşmeye özel durum sigortası adı verilir.

Seyahat sigortası hem yurtiçinde hem de yurtdışında seyahat etme güvencesi sağlar. Seyahat esnasında yaşanabilecek hastalık ve kaza başta olmak üzere kişinin yanında bulundurduğu eşyalarının kaybolması halinde bireyi güvence altına alır.

 

Dünyadaki Her Şey Sigortalanır

Sigorta birçok farklı alt dala sahiptir, dünyadaki her şey sigortalanmaktadır. Futbolcuların bacakları, mankenlerin yüzleri ya da doktorların elleri için yaptırdığı farklı sigorta çeşitleri bulunmaktadır.

Sigorta yaptırmakta asıl hedef oluşan riske karşı kayıpları karşılamaktır, tahmin edilemeyen olaylar karşısında yaşanan kayıplar yapılan sigorta ile karşılanmaktadır.  Avantajları oldukça fazla olan sigortanın bazı yaptırımları bulunmaktadır. Özellikle zorunlu sigortalar da idari para cezası, ehliyete el koyma ya da arabayı çekme gibi cezalar ile karşılaşmak söz konusudur.

Türkiye'de sigorta çeşitleri dendiğinde akla çok fazla sigorta türü gelmez. En sık yaptırılan sigorta türü araç sigortalarıdır ardından deprem sigortası gelmektedir.

Detaylı bilgi için hemen +90 (507) 354 53 29'nolu telefonla iletişime geçebilirsiniz.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329