Sık Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Alkolün kazaya etkisi araştırılarak yasal sınır üzerinde olması durumunda kasko dosyasından tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

 

Anlaşmalı servis sigorta şirketlerinin ilgili servis ile belirli sözleşme çerçevesinde cari olarak çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardır. Aracınız anlaşmalı serviste onarım görmesi durumunda araç sahibi kişi veya kişiler tarafından herhangi bir karşılık beklenmeksizin onarımı tamamlanmaktadır.

Anlaşmasız servis, aracınızı teminat altına alan sigorta şirketi ile hasar durumunda tercih ettiğiniz servis arasında herhangi bir sözleşme olmaması anlamına gelmektedir. Hasar bedeli araç sahibinden talep edilir. Araç sahibi ödemeyi sigorta şirketinden talep etmek için Fatura ile birlikte sigorta şirketine başvurmalıdır. Uygulamalar sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebimekle beraber anlaşmasız servise gidilmesi durumunda sigorta şirketleri belli oranda ödeme kesintileri de uygulayabilirler.

Sigorta şirketleri araç marka modelleri fabrika çıkışlı hangi özellikleri taşıyor ise teminat altına almaktadır. Aracınıza sonrasında ilave edilen aksesuar, elektronik cihaz apparat vb aksesuarlar poliçede bildirilmek şartyla hasar korumasına dahil edilebilmektedir.

 

Evet, alınıyor. Motosiklet kaskınız, kıyafetleriniz, ek cihazlar, koruma demirleri ve arka ile yan taraftaki çantalarınız değişen teminat limitleriyle poliçe kapsamında güvence altındadır.

Araç anahtarının çalınması ya da kaybolması durumunda, tutanak tutulması şartı ile yıllık 1500 TL limitine kadar ödeme yapılır. Bu kapsamda sigortalımız, aracının güvenliğini sağlamak için anahtar kopyalama, alarm ve taşınamayan malzemeleri (immobilizer) yeniden kodlanması, komple kilit değişiminin sağlanması gibi durumları güvence altına alır.

 

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

 

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına poliçe yaptırması gerekir.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Trafik sigortası sorgulamaları E-Devlet üzerinden poliçe sorgulama alanından yapılabildiği gibi poliçeyi bir aracı ile satın aldıysanız sigorta aracınız poliçe sorgulamanızı gerçekleştirebilir.

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir. Rayiç değer nedir? Nasıl tespit edilir? Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.

Poliçe aşamasında aracın hasarsız olup olmadığı kontrol edilmektedir. Poliçe vadesi içinde oluşmayan hasarların tazmini mümkün değildir.

 

Trafik sigortası 3. Şahısları verilen maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Bu nedenle ağacı ve duvarı öder. Ağaç özel getirip diklilmişse ve faturası var ise ödenir.

Trafik poliçesinde eski poliçenin iptal edilip yeni alınan araç için yeni poliçe tanzim edilmesi gereklidir.

Poliçenizin aslı ve noter satış sözleşmenizle beraber poliçenizi yaptırdığınız acenteye başvurarak poliçenizi iptal ettirebilir, iadenizi alabilirsiniz.

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Aracınızın anahtarının yaşanan gasp, hırsızlık veya zorlama sonucu çalınması hallerinde aracınız çalınma teinatı kapsamında değerlendirilecektir. Ancak; Anahtar üzerinde iken aracın çalınması suiistimal durumu oluşturduğu için birçok sigorta şirketinde teminat dışı bırakılmıştır.

 

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Bir hasarı takiben aracın çekilmesi sırasında, araçta oluşan hasarlar teminat kapsamındadır.

 

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak trafik sigortası yapılması gerekir.

Kaza tespit tutanağı, Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar, Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi, Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise ), Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; Fatura, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri gönderilmelidir.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, özel sağlık sigortalarında da poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Özel Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan özel sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Özel Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

Özel Sağlık sigortalarından, kişilerin en çok satın almak istediği teminatlardan biri doğum teminadır. Bu teminat isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum teminatını poliçenize dahil edebilirsiniz.

Doğum teminatı Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu teminat kapsamında yaptırabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortaları 15 günlükten 64 yaşına kadark yaş aralığına kadar yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve karşılaştırmalı tekliflerinizi almak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleriniz ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerininin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel kapsamlardan oluşmakadır.

Bu kapsamlar;

Yatarak Tedavi Modülü:

 • Ameliyatlar
 • Ameliyatsız yatışlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
 • Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
 • Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
 • Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Modülü:

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç ve Aşılar
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Modülü:

 • Normal doğum, sezaryen
 • Gebelik rutin kontrolleri
 • Yenidoğan Paketi

Diş ve Gözlük Modülü:

 • Diş Muayenesi
 • Diş Tedavisi
 • Gözlük, Lens

Ek Hizmetler Modülü:

 • Check Up Hizmeti
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Gündelik Ameliyat Teminatı
 • Hastalık Tazminatı Teminatı 

Özel Sağlık sigortası, poliçenize onay verdiğiniz an itibariyle başlar. Diğer birçok sigorta ürününde olduğu gibi 1 yıllık düzenlendiği için, poliçenin başladığı tarihten 1 yıl sonra sona erer.

Özel sağlık sigortası, hastalık veya kaza sonucu oluşacak sağlık giderleri ile sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, önemli sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle, herhangi bir mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış bir sigortadır.

Bir hastalık sonucunda doktora gitmeniz ve diğer sağlık harcamalarını yapmanız gerektiğinde , poliçenizde yazılı anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına gitmenizi tavsiye ederiz. Anlaşmasız sağlık kuruluşuna gittiğinizde eğer varsa ödemek zorunda kalacağınız katılım payı daha yüksek olacaktır. Anlaşmalı sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde sadece belirlenmiş olan katılım payını ödeyip çıkarsınız. Ayrıca anlaşmasız bir sağlık kurumuna giderseniz yapmış olduğunuz tüm sağlık harcamalarınızın belgelerini (doktor reçetesi, tahlil, röntgen, v.b), doktor tarafından doldurulmuş özel bir form ile birlikte sigorta şirketine göndermeniz gerekir. Sigorta şirketi gönderdiğiniz evrakları inceleyerek ödenmesini uygun bulursa katılım payınız düşülerek masraflarınız daha önceden belirttiğiniz hesap numaranıza yatırılır. Bu nedenle anlaşmasız kurumlardan hizmet almadan önce rahatsızlığınızın poliçe kapsamına dahil olup olmadığını önceden öğrenebilmek için sigorta şirketinden ön provizyon alınmasını mutlaka isteyiniz.

Özel Sağlık sigortası tüp bebeği karşılamamaktadır.

15 gününü doldurmuş bebekler için Özel Sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigorta’nızı yaptırmak için www.ajans24sigorta.com.tr’yi ziyaret edebilir ya da hemen 0212 434 11 11’i arayabilirsiniz.

 

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) zorunlu bir poliçe olduğu için, her yıl yapılması ve zamanında yenilenmesi gerekmektedir.

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında gündeme getirdiği zorunlu deprem sigortasıdır ve deprem nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat almayı amaçlar.

 

Adres kodu ,  zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde başta olmak üzere , birçok işlemde kullanılan , konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır.

 

DASK Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararları, poliçenizde yazılı olarak belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Ülkemizin deprem bölgesinde olmasının bir sonucu olarak deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

DASK, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
 • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
 • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

DASK Sigortası zorunlu bir poliçe olduğu için , konut satılmadığı sürece iptal ettirilememektedir.

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır ve zorunludur.

Konut sigortası ise hem deprem kaynaklı bir hasar olması durumunda DASK poliçesinin limitini aşan hasarlar için devreye girerek kaybınızı tamamlar hem de sağladığı diğer teminatlarla evinizi diğer risklere karşı da koruma altına alır. Dask sigortası gibi zorunlu bir police olmamakla birlikte , kapsamının çok daha geniş olması ve birçok riske karşı evinizi & eşyalarınızı güvence altına alması sebebi ile

 

DASK  poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmiyor. Ancak zorunlu deprem sigortası olmayan yapılar satılamıyor ve kiralanamıyor.

 

Yenileme işlemlerinizi zamanında yaptırmanız durumunda, DASK poliçenizi her seferinde indirimli yaptırabilirsiniz.

Poliçenin birinci, ikinci ve üçüncü yenilemesinde %10, ilk üç yenilemeden sonraki işlemlerde ise %20 indirimlı olarak poliçeniz düzenlenir.

Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK , Afet Sigortaları Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale gelmiştir.

 

“Ev satarken DASK zorunlu mu?” konusu, Afet Sigortaları Kanunu’na göre belirlenmiştir. Zorunlu olan sigortayı yaptırmayan kişilere yaptırım sunulmaktadır. DASK sigortası olmayan gayrimenkullerde; alım- satım, kiralama ya da tapu tescil işlemleri yapılamamaktadır.

Ev satarken tapu tescil belgeleri arasında DASK olması gerekli ve zorunludur.

En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir, arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

* Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır), 
* Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
* Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
* Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
* Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
* Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb.) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.
 

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir.
Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir.

Hasarlı aracı servise sigortalının belirleyeceği tüm kişiler bırakabilir.

 

Hasarsızlık indirim oranı aracınız üzerinden adınıza tanımlanan indirim oranı olmakla beraber indiriminizi eşler arasında geçişide mümkündür. Bu indirimlerin araçtan araca aktarılması sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir.

 

Herhangi bir kazaya karışılırsa ve maddi hasar oluştuysa “Trafik Kaza Tespit Tutanağı” tutulması ve bu tutanakla onarım için onarım servislerine başvurulur. Kazada diğer sürücüyle anlaşmazlık yaşanıyorsa  155/156 numaralı telefonlardan trafik ekiplerine haber verilmelidir.

Araç rayiç değeri her ay Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından yayınlanan Kasko Araç Değer Listesi baz alınarak belirlenmektedir.

Aracınıza özel  kasko fiyatını öğrenebilmek için www.ajans24sigorta.com.tr/kasko-teklif-al.html adresinden formu doldurup kasko teklifi alabilirsiniz.

İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30
* İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40
* Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50
* Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60

Bu oranlar şirketler arasında değişiklik gösterir, fakat genelde uygulama bu şekildedir.

Bir yıllık sigorta süresince meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda,  en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
* Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.

* Kişisel eşya teminatı
* Yeni değer klozu
* Piyasa değer farkı
* Hasarsızlık koruma (Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir)
* Muafiyetsiz cam teminatı
* İkame araç teminatı (2 Kaza *15 gün)
* Anahtarla çalınma teminatı
* Poliçe prim koruma

Kasko sigortalarında teminatların kullanılması durumunda hasarsızlık oranı etkilenmektedir. Hasarsızlık indirimi %60 oranlarına kadar çıkabilmektedir.

Kasko sigortası sigortalı araca gelebilecek her türlü hasara (yanma, çalınma, hırsızlık, doğal afetler veya kaza) karşı sigortalıyı koruyan bir poliçe türüdür.

Sigorta şirketleri arasında kasko poliçesi için ayrı bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Her bir sigorta şirketinin kasko fiyatı belirlerken kemikleşmiş sabit kriterleri vardır. Araç sahibinin yaş ortalaması, ikamet edilen adres, araç model tip, yaşı Bunların dışında sigorta şirketleri geçmişte hangi marka/model araçlar için daha az hasar ödemesi yaptı ise bu kriteri de göz önünde bulundurularak markalara özel fiyat uygulaması yapabilmektedirler.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda


*DAR KASKO
*KASKO
*GENİŞLETİLMİŞ KASKO
*TAM KASKO
olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.Servis ve hasarda kullanılacak parça seçimi sigortalının tercihine bırakılmış, poliçe prim hesaplamasında bu seçim kriterleri de baz alınmıştır.

Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından yalnızca bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Kasko çeşitleri arasında en kapsamlı olanıdır.

* Kasko sigortası sahibi, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
* Sigortalı sanki sigortalı değilmişçesine gerekli tüm koruma ve kurtarma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigorta şirketi tarafından verilen talimatlara elinden geldiğince uymalıdır.
* Aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunulmalıdır.
* Zararın tahmini miktarı ve zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içerisinde sigorta şirketine bildirilmelidir.
* Sigortalı, rücu* işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeden sigorta şirketine vermelidir.
* Rücu Hakkı: Sigorta şirketi sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin oluşan zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa, bu hak tazmin ettiği bedel tutarında sigorta şirketine intikal eder.

Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

 

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
* Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
* Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
* Aracın yanması
* Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
* Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşan zararlar ile bunların etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerde oluşan zararlar
* Sel su baskını zararları
* Araçta sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar
* Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
* Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar
* Sıfır yaş araçlarda Yeni Değer Teminatı
* Hususi (özel otomobil) ve 4 kişiye kadar oturma yeri olan Kamyonet araçlarda 48 saati geçen onarımlarda ikame araç

Trafik sigortaları karşı tarafa verilen hasarlarda teminat sağlanması amacıyla tanzim edilir. Poliçeyi satın aldığınız şirket ve verdiği hizmetler alacağınız hizmette belirleyicidir. Herhangi bir kaza anında verilecek minimum teminatlar yine devlet tarafından belirlenmesine rağmen bu değerler aracın kullanım tipine göre (otomobil, kamyonet , otobüs vb.) asgari teminatlar dahilinde karşılanmaktadır.

Trafik sigortaları kendi aracınıza verilen zararları karşılamaz; kanunlar ile belirlenen poliçenin amacı karşı tarafa verilecek hasarları karşılamaktır. Kendi aracınızda oluşacak hasarların karşılanması kasko poliçenizin olması gerekmektedir.

Özel Sağlık sigortasına hak kazanmak için yaş aralığı 18-64 olmakla birlikte, Sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Minimum 15 günü tamamlamış bebekler içinde özel Sağlık sigortaları yapılabilmektedir.

Burada kimlerin özel Sağlık sigortası yaptırıp yaptıramayağı, net olarak sigorta şirketi risk değerlendirmesine göre belirlenme ve bu değerlendirme sonucuna göre prim, teminat, istinalar v.s belirlenmektedir.

Hayır. DASK ev (konut) sahibi adına yapılan, zorunlu bir poliçedir. Bu nedenle kiracılar için zorunlu deprem sigorta poliçesi düzenlenmemektedir.

 

Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarında bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli bir teminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

 

Konutunuzda hasar olması durumunda, poliçenizdeki teminatlar ve limitler dahilinde hasarınız karşılanır ve uğradığınız zarar sigorta şirketi tarafından size ödenir.

 

Elektronik cihaz arızaları Konut sigortası yaptırırken, en çok sorulan konuların başında gelmektedir. Kombinizin yada elektronik cihazınızın arızalanması durumunda, arıza sebebine bağlı olarak karar verilir. Eğer arıza deprem, yangın, su baskını gibi poliçenin içinde teminat verilen bir sebepten kaynaklandıysa hasarınız karşılanırken, bakımsızlık ya da eskime sebebi ile arızalanması durumunda kapsam dışında olacaktır.

 

Konut sigortasının, isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta olması sebebi ile talebiniz doğrultusunda poliçeniz iptal edilebilir. Ancak poliçenizi iptal etmeniz durumunda; teminat sona erecek ve  risklerin gerçekleşmesi durumunda  tüm maddi kayıplar tarafınızdan karşılanacaktır.

Konut sigortası evinizi; deprem, sel, su baskını, yangın, hırsızlık, yer kayması, araç çarpması gibi birçok maddi hasar risklerine karşı önlem almanızı sağlar.

 

Konut sigortasıevinizi ve ev hanesini güvence altına alan sigorta türüdür. Konut sigorta çeşitleri evinizi olası hasarlardan, hırsızlık, terör, deprem ve sel gibi afet ve olumsuzluklardan korumayı amaçlayan sigorta çeşitidir.

 

Konut sigortası ve DASK arasındaki en önemli fark, DASK’ın zorunlu ,  konut sigortasının ise  zorunlu olmamasıdır.

DASK Sigorta’sının zorunlu bir police olması sebebi ile , teminat ve primleri devlet tarafından belirtlenmekte ve tüm şirketlerde aynı olmaktadır. Konut sigortalarında ise zorunluluk olmadığı için teminat ve limitler sizin ihtiyacınız doğrultusunda belirlenmekte , primlerde sigorta şirketinin fiyatlama politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Bunların dışında DASK, deprem sonucu oluşabilecek bina hasarları nedeniyle ev sahiplerinin maddi kayıplarını en aza indirmeyi amaçtadır. Konut sigortası ise ek teminatlar içerisinde yer alan elektronik cihaz , hırsızlık ,yangın v.s gibi teminatlar sayesinde  uğradığınız maddi kayıplarınızı karşılamayı amaçlar ve geniş bir güvence sağlar.

Aracınızın hasarının boyutunu gösterecek fotoğraflar çekin, 
* Aracınızın konumunu değiştirmeden 155 numaralı telefondan trafik polisini ya da 156 numaralı telefondan trafik zabıtasını arayın.
* Polis ya da jandarma gelen ekibe ifadenizi verin, tutanak tutturmayı unutmayın.
* Kazaya karışan diğer araç sahibinin trafik sigortası poliçesi ve ehliyet, ruhsat fotokopisini alın.

Motosiklet kaskosunun primleri sunulan teminatların yanı sıra kullanım amacınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Motosiklet kasko sigortası teminatları arasından kendiniz ve aracınız için en uygun olanı seçmelisiniz. Poliçenizi oluştururken ek teminatlar ile sertifika indirimlerini ve ehliyet indirimini de incelemenizde de yarar vardır.

Hayır, karşılamaz. Motosikletin kiralık olması, sürücü kurslarında eğitim aracı veya kurye olarak kullanılması, iddia ve yarışlara katılması sonucu meydana çıkacak hasarlar teminat dışıdır.

Günümüzde tercih edilen birçok motosiklet modelinin sahipleri bu poliçeye sahip olabilir. Moto Kask’O sigortası ile Chopper, Cruiser, Enduro, Touring, Scooter olmak üzere 250 CC ve üstü modeller teminat altına alınmaktadır.

Araç tercihiniz motosiklet ise pek çok risk ile karşı karşıyasınız. Hem aracınızı, hem kaza halinde zarar görebilecek diğer araçları ve üçüncü şahısları koruma altına almak için motosiklet kasko sigortasına sahip olmanız çok önemlidir. Hemen teklif almak için formu doldurabilir ya da teklif talebinizi Sigorta Cini’ni (0850) 222 99 96 numaralı telefondan arayarak iletebilirsiniz.

Aldığınız evinize gelebilecek olan olası hasar, hırsızlık gibi oluşabilecek sorunlardan kaynaklanan maddi kayıpları en aza indirgemek için konut sigortası yaptırmak gerekir.

 

Tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir. Çünkü SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılar. Kalan kısmı ise sigortalı ödemek durumundadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da bu durumda devreye girmekte ve hastanede sıra beklemeden, rahatsızlığınızı ertelemeden ve fark ücret ödemeden hizmet almanızı sağlamaktadır.

Özel Sağlık sigortaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve poliçenizi yaptırarak teminatınızı başlatmak için 444 9 832’den bize hemen ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortası primini etkileyen kriterlerin başında seyahat edilecek ülke, seyahat edilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı gelmektektedir.

Schengen vizesi için, ülkelerin istediği teminat standart olsa da (30.000 EUR teminatlı), seyahat eilecek gün sayısı ve sigortalı yaşı da fiyatı etkilediğinden primler değişiklik göstermektedir.

Seyahat Sağlık sigortası yurtdışına yapılan seyahatlerde, ülkemiz sınırlarından çıkıldığı ( pasaport ile tespit edildiği )an başlar, ülkemiz sınırına  girildiği an (pasaport ile tespit edildiği an )sona erer.

Seyahat Sağlık sigortası vize işlemleri için zorunlu evraklardan biridir. Bu yüzden seyahat iptal edilmediği sürece iptal edilememektedir.

Seyahatın iptal olması durumunda ise, poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinin iletilmesi gerekmektedir.

Seyahat Sağlık sigortanız, seyahate başlayacağınız günden, yurda dönüş yapacağınız güne kadarki süreyi kapsamalıdır.

Diğer tüm Sigorta türlerinde olduğu gibi, seyahat sağlık poliçeleri de öğlen 12 ‘de başlayıp, 12’de sona erdiği için, eğer seyahat 12’den önce ise, poliçeniz 1 gün öncesinden başlamalıdır. Aynı durum yurda dönüş yapacağınız durum içinde geçerlidir. Eğer dönüş saatiniz öğlen 12’den sonra ise, poliçe bitiş tarihiniz, dönüş tarihinizden 1 gün sonra olmalıdır.

Seyahat Sağlık sigortasında prim seyahat edeceğiniz ülke, bu ülkenin istediği teminat limiti, seyahat süreniz ve yaşınıza göre farklılık göstermektedir.

Seyahat Sağlık sigortası yurt içi ve yurt dışı seyahatlerdeckarşılaşılabilecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta türüdür. 

Seyahat Sağlık sigortanızı 0212 434 11 11'nolu numaralı telefonumuzu arayarak hemen satın alabilir, teminatınızı tüm seyahatinizi kapsayacak şekilde başlatabilirsiniz.

Seyahat Sağlık sigortasının zorunluluğu seyahat edeceğiniz ülkenin vize şartlarına göre değişiklik göstermektedir.  Birçok ülkede zorunlu olmakla birlikte, riske girmemek için tercih edilen bir sigorta türüdür.

Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

 

Hayır kapsamaz .Otopark sorumluluk poliçesi var ise o poliçeden tazminat alınabilir. Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Karayolu kapsamı dışında kalan yerler aksine hüküm yok ise aşağıdaki gibidir ve buradaki hasarlar odenmemektedir ; karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaİ, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerin, erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu dışında olduğu için bu alanlar kapsam dışıdır.

Hafta sonuna (CUMARTESİ, PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİNE ) denk gelen poliçeler için ilk iş gününde onaylanması şartıyla gecikme sürprimi uygulanmamaktadır.

Tc kimlik numarasının yanlış olmasından dolayı isim hatası varsa acenteye başvurarak düzeltilebilir. İsminde ya da soyadında harf hatası bulunması halinde bilgileri Tc.Kimlik sitesinden otomatik olarak aldığımız için Nüfüs müdürlüğünden düzelttirmesinin yapılması gerekmektedir. Poliçe vadesi içinde ruhsat fotokopisiyle beraber acenteye ya da genel müdürlüğe başvurarak düzelttirebilir.

Sigortalı ruhsat ve kimliği ile birlikte poliçesini yaptırdığı acenteden ya da genel müdürlükten alabilir.

Eski uygulamada trafik denetlemesi sırasında sigorta poliçesi araçta bulunmuyorsa ceza yazılıyordu. Yeni yönetmelikte ise bu zorunluluk kaldırıldı. Trafik polisleri sistem üzerinden aracın sigortalı olup olmadığını görebiliyorlar. Bu sayede sürücülere sigortaları varsa herhangi bir ceza uygulanmıyor. Yine de yaşanabilecek kazalarda uygulanan işlemler sırasında poliçe bilgileri gerekli olduğundan poliçenin araçta bulundurulmasında yarar vardır.

Hak ettiğiniz hasarsızlık indirimi sigorta şirketini değiştirseniz bile devam etmektedir.

Poliçe bir kişinin adına kesilebilir. Ama açıklama kısmını diğer menfaat sahiplerinin isimleri yazılabilir.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

 

Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

Diş tedavileri sgk kapsamında olmadığı için, tamamlayıcı sağlık sigortalarında karşılanmamakdır. Ancak sigorta şirketleri diş poliklinikleri ile özel anlaşmalar yaparak müşterilerine farklı diş tedavi hizmeti sağlayabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, göz muayenesini ve poliçe başlangıç tarihinden önce var olmayan SGK’nın da onayladığı göz ameliyatlarını kapsam altına almakta yalnız gözlük cam ve çerçevesini karşılamamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık sigortalarında doğum teminatı ayakta tedavi teminatı ile beraber, ek prim ödemeniz koşulu ile poliçeye eklenebilen bir temianattır. Poliçe şartlarında belirtilen bekleme süresini doldurulduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı kapsamında; gebelik rutin kontrolleri, gebelikle ile ilgili tahlil ve tetkikler, normal doğum veya sezaryen doğum masrafları karşılanmaktadır.

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri için sigortalılardan alınacak ilave ücretleri karşılayan sağlık sigortasıdır.

Bilindiği üzere, SGK'lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılamakta, kalan kısmı ise sigortalı ödemektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da tam olarak bu durumda devreye girmekte ve sigortalıya kalan kısmını teminat altına almaktadır. Bu yüzden tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir.

Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Türkiye 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda da özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında, gittiğiniz özel hastaneye sadece 15 TL’lik katılım payı ücreti ödersiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve tercih edeceğiniz sigorta şirketi ile anlaşması olan birçok özel hastanede geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarınızı ancak sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde kullanabilirsiniz. Sigorta şirketinin anlaşması olmayan bir hastanede tedavi olmanız durumunda hiçbir masrafınız karşılanmaz. Bu yüzden hastaneye gitmeden önce, sigorta şirketinizin gideceğiniz hastane ile anlaşması olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında anlaşma yaptığı hastanelerin güncel listelerini, sigorta şirketlerinin internet sayfalarında bulabilirsiniz.

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmektedir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

Birçok sigorta türünde olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık sigortalarında da, poliçe süresi 1 yıldır. Sigortacının yenilemeye ilişkin risk değerlendirmesi yapma, poliçeyi otomatik yenileme veya yenilememe hakkı saklı olmakla birlikte, yenilemenin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılması gereklidir. Aksi halde Sigortacının, yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan riskleri teminat altına almaması ve yenileme haklarının geçerliliğini kaldırması hakları saklıdır.

Sigorta şirketleri, sigortalı “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanana kadar, her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirme sonucunda poliçeyi aynı koşullarla yenileyebileceği gibi, istisna ve/veya ek prim uygulayarak yenileyebilir veya yenilememe kararı verebilir.

Sigorta şirketi, sigortalının Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ettirmesi ve 3 yıl içindeki rahatsızlıklarının risk değerlenmesini baz alarak, ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir. Bu değerlendirmede, sigortalının maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla (bildirmiş olsun veya olmasın) uygun bulunanlara ömür boyu yenileme garantisi verir.

Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir, “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir, Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nda “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;

Sigortalı/sigorta ettiren talebi olmadıkça teminat limitleri azaltılamaz, ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılamaz, sigortalının katılım payı arttırılamaz; sigortalı aleyhine özel ve teknik şartlarda değişiklik yapılamaz.

Teminat değişiklik talebi olmadığı sürece sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanamaz.

Ayrıca “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.

1 Nisan 2013’ten itibaren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Bu ürünleri Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko'dur.

 

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Satış tarihinden poliçe bitiş tarihine kadar ki kullanmayacağınız süre iade edilir.

Mağdur tarafın, hasarın olduğu ya da hasardan haberdar olunduğu andan itibaren 10 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirim yapılmalıdır. Tarafınıza yöneltilen istemi ise, derhal sigorta şirketine bildirmelisiniz.

Trafik sigortaları devlet tarafından fiyatları  belirlenen yaptırılması zorunlu olan poliçeler olduğundan  yenileme döneminde geciktirilmeden sigorta yapılması aksi durumda trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Zorunlu Trafik sigortası olmadan aracınızı kullanmanız durumunda aracınız bağlanır ve trafiğin otoparkına çekilir. Otoparkta geçirilen her gün için Trafik sigortası cezası ile beraber otopark bedelide ödenmelidir.

Araç sahipleri hasarsız kullandıkları her 1 yıllık dönem için hasarsızlık indirimi hak ederler ancak Hasarsızlık indiriminiz olsa dahi poliçenz zamanında yenilenmediyse yenileme yapacağınız zaman zamlı fiyat uygulaması ile karşılaşırsınız. Sigorta şirketleri geçen her 30 gün için %5 zamlı prim uygulamakla beraber bu oran en fazla toplamda %50 olabilir.

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

Evet ödenir. Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti sonrasında sigorta sirketi tarafından ödeme yapılır.

Trafik sigortasında SGK devredilen %10 luk bir tutar vardır bu gibi durumlarda SGK fonundan ödeme yapılarak kişinin hastane masrafları karşılanır.

Trafik limitlerini, trafik poliçesinde vermiş olduğumuz ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla arttırılabilir.

Trafik sigortası sadece 3. Şahıslara karşı oluşan maddi ve bedeni hasarları ödemektedir. Kazadan dolayı oluşacak ruh sağlığının bozulması, bunalım gibi durumlarda tazminat ödemesi yapmamaktadır.

Devlet tarafından yaptırılması zorunlu poliçelerden biri olan Trafik sigortası, herhangi bir kaza anında karşı tarafın hasarlarını karşılayarak sürücünün, karşı araca verdiği maddi-bedeni hasarlardan doğabilecek maddi kaybını minimuma indirmek amacıyla var olan bir sigortadır.

Sigortasız trafiğe çıkarsanız  trafik memurlarının kontrolünde sigortasız araç tespit edilir ve trafik şube otoparkına çekilir. Aracı geri almak için zorunlu trafik sigortası yaptırılmalı ve diğer mali yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Maddi zararlar ile beraber, kazadan kaynaklı tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalan varislerine ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Trafik sigortası fiyatları farklı kademelerden oluşmaktadır. 0 ile 7 kademe arasında uygulanan bu sistemde ilk kez sigorta yaptırılan bir araç için 4. kademeden fiyatlandırma yapılır. Sonraki yıl yenilemesinde ise hasar durumuna göre daha pahalı olan 1. kademeye doğru ya da daha ucuz olan 7. kademeye doğru devam edilir.

Kademe bilgileri şu şekildedir:

0. Kademe  %50 zamlı 

1. Kademe  %40 zamlı 

2. kademe  %20 zamlı 

3. kademe  %10 zamlı 

4. kademe  0 

5. kademe  %10 indirimli 

6. kademe  %15 indirimli 

7. kademe  %20 indirimli

Poliçe vadesi içinde karıştığınız hasar sayısı kadar üst kademede fiyatlandırma yapılırken hasar olmaması halinde bir alt kademedeki oran kadar indirim kazanırsınız. Örneğin mevcut poliçeniz 4. kademeden ve sene içinde 2 tane hasarınız varsa poliçeniz 2. kademeden yenilenecektir. Aynı şekilde sene içinde hiç hasarınız olmaz ve poliçenizi tam olarak gününde yeniletirseniz bir kademe aşağı düşerek indirim kazanırsınız. 

Trafik Sigortasında tazminat, gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Trafik sigortası aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları karşılayan bir sigortadır. Kasko sigortası ise, kendi aracınıza gelen maddi zararları karşılamaktadır. Trafik sigortası zorunlu bir poliçedir ve trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması yasaktır. Kasko poliçesi isteğe bağlı bir poliçedir, herhangi bir zorunluluğu yoktur. Trafik sigortası, kazada sadece karşı tarafa (üçüncü kişilere) verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Aracınızın hasar aldığı herhangi bir kazada sigortadan yararlanabilmek için kasko sigortanızın olması gerekmektedir.

Sigorta şirketleri, teminatların çoğaltılması amacıyla bazı paket sigorta ürünleri de geliştrirebilmektedir. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte Ferdi Kaza Sigortası, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Seyahat Araç Yardım Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Trafik sigortası 3. Sahıslara verilecek maddi ve bedeni zararları karşıladığı için hayvanın veteriner masraflarını trafik poliçesi karşılamaktadır.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur.

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi karşılamaktadır. Böyle bir durum ile karşılaşmanız durumunda   sağlık giderlerinizi, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecek ve tarafınıza ödenecektir.

Seyahat Sağlık sigortası seyahat sırasında karşılaşılabilen hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Poliçenizin kapsamı, paket seçimine göre teminatlar değişiklik göstermekle birlikte, vize için istenen seyahat Sağlık sigortalarında 30.000 Eur teminat bulunmaktadır.

Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK, deprem ve sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi zararlara karşı maddi kayıpları karşılamak amacıyla yaptırılır. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(553)942-2961