Türkiye’de sigorta sektörü

 

Sigorta sektörü, ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek olan ve piyasa ekonomisinin hâkim olduğu ülkelerde bankalar ile birlikte finansal sistemin en önemli iki temel aktöründen biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle sigorta sektörü, her canlı ve büyük ekonomi de önem teşkil ediyor. Peki ülkemizde sigortacılık ne durumda?

318 milyar TL aktif büyüklüğü ile, toplam 6,9 trilyon TL’lik Türk finans sektörü varlıklarının yüzde 4,6’sını oluşturan yerli sigortacılık sektörü; nüfus ve büyüme dinamikleri ile oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Yine de sektörün tüketiciler nezdinde yarattığı farkındalığın düşüklüğü ve tüketici algısının genel yapısı sebebiyle potansiyelinin altında bir performans sergiliyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, 2021 Mart sonu itibarıyla; 39 hayat dışı, 21 hayat ve emeklilik, altı hayat ve üç adet reasürans olmak üzere toplam 63 şirket faaliyet gösteriyor.

2013-2017 döneminde, özellikle bireysel emeklilik sektörünün itici gücüyle hızla büyüyen Türkiye sigortacılık sektörü, 2021 yılının Mart ayı itibarıyla aktif toplamını 318,3 milyar TL’nin üzerine taşıdı. 2021 yılının ilk 3 ayında sektörün aktif büyüklüğü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artış gösterdi. Bu dönemde elementer (hayat dışı) şirketler yüzde 25,4 büyürken hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 29,9 büyüdü. Reasürans şirketleri ise yüzde 40,6 büyüme kaydetti.

 

                                               Otomotiv sektörü sigortası pandemi sebebiyle daraldı

 

Pandemi sigorta sektörünü nasıl etkiledi?

COVID-19 pandemisi birçok sektörü etkilediği gibi sigorta sektörünü de etkisi altına aldı. Ülkede ilk pandemi vakalarının görülmesiyle birlikte tüm sigorta şirketleri uzaktan çalışmaya başlayarak çalışma ortamlarını pandemi şartlarına göre düzenledi. Sağlık önlemleri üst seviyeye çekilirken iş sürekliliği de düşünülerek ek önlemler alındı. Öncelikle kamu çalışanları için idari izin genelgesine uygun olarak hareket edildi ve genelge kapsamına giren personel idari izne ayrıldı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı verilere göre 2021 Nisan ayı itibarıyla, Türk sigorta sektörü bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 16,4’lük bir büyüme gerçekleştirdi. Hayat sigortası ürünlerinde prim üretimi yüzde 2,5 büyüdü, reelde ise yüzde 12,5 geriledi. Hayat sigortası dışında prim üretimi yüzde 19,3 büyürken reel büyüme ise yüzde 1,9’da kaldı. Trafik sigortası ve kaskoda gerileme yaşandı. 2021 yılı nisan ayı itibarıyla en büyük prim artışı, bir önceki yıl aynı dönemine göre, yüzde 199,7 ile kefalet sigortasında gerçekleşti. Nisan 2021 yılı sonu, bir önceki dönem ile kıyaslandığında ise trafik sigortasında yüzde 4,64; kaskoda ise yüzde 30,84‘lük bir prim artışı gerçekleşti.

Yine Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı verilere göre pandeminin etkisiyle internet üzerinden sigorta satışı da arttı. 2019 yılında yüzde 1,63 olarak kaydedilen büyüme, 2020 yılında yüzde 2,31; 2021 Nisan sonu itibarıyla da yüzde 2,13’lük paya ulaştı. 

                                       Sigorta, kapsamlı bir dayanışma organizasyonudur.

 

Türkiye'de sigorta sektörünün durumu nedir?

Uzmanlar, Türkiye’deki sigorta sektörünü birkaç alt başlık altında inceliyor. Bunlar güçlü yönler, fırsatlar, zayıf yönler ve tehditler.

 

Güçlü yönler

● Devletin bireysel emeklilik sistemi, tarım ve doğal afet sigortaları gibi stratejik alanlardaki desteği

● Sektöre girişlerin öncesinde Hazine Müsteşarlığı şimdi ise SEDDK’nın iznine tabi olması sebebi ile sermayedar yapısını holdingler, bankacılık ve yabancı yatırımcıların oluşturması sayesinde kurumsal yapının sağlamlığı

● Çalışan genç nüfus oranının yüksekliği

● Türkiye’nin uzun vadeli yüksek büyüme potansiyeli

● Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, SEDDK'nın ( Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) varlığı

 

Fırsatlar

● Düşük penetrasyon oranları

● Dijitalleşmenin yaratacağı verimlilik artışları

● Artan risk bilinci

● Banka dışı finans alanında büyüme stratejisi

● Alacak sigortası sisteminin yarattığı farkındalık

● Türk Reasürans Anonim Şirketi'nin kurulması

● Küresel reasürans piyasalarındaki sıkılaşma

 

Zayıf yönler

● Sigorta kavramının önündeki geleneksellik temeline dayanan sosyo-kültürel engeller

● Sigorta şirketlerinin sundukları hizmetlerdeki derinliğin yeterince tanıtılamaması

● Sektörde çok uzun zamandır yapılacak ilk köklü muhasebe standardı değişimi olan UFRS 17 geçişi

● Satış kanallarının yeterince donanımlı olmayışı

 

Tehditler

● Şirketlerin kârlılık değil, üretim odaklı fiyatlama stratejileri

● Makroekonomik görünüm

● Başta otomotiv ve inşaat olmak üzere ana sektörlerdeki talep daralması

● Jeopolitik riskler

● Beklenen büyük Marmara Depremi gibi büyük çaplı felaketler

                 Sigortalıların ödediği primlerden oluşan fonlar, tehlikenin gerçekleşmesi

            yüzünden maddi zarara uğrayanların zararlarının karşılanması için kullanılıyor.

 

2021 ve sonrasını neler bekliyor?

2021 sonrasında müşterilerde köklü değişiklikler bekleniyor. Müşteriler, perakende şirketleri gibi sigortacılarla da daha rahat çalışmak istiyor. Dijital ilerlemeler sayesinde sigortacılar, çok kanallı deneyim ve daha verimli operasyonlarla gelişebilecek. Ayrıca çoğu sigorta şirketi artık dijitale yatırım yapıyor. Bazıları hybrid modeller üzerinde çalışıyor. Oyunun kurallarını değiştiren yeni araçlar ise büyük veri analizleri, sensör teknolojisi ve iletişim ağları. Bunlar bir araya gelerek sigortacıların riskleri ve müşteri talepleri tahmin edilebilecek. Geleceği düşünen pek çok sigortacı yeni iş modelleri geliştiriyor. İleri görüşlü şirketler, pek çok telekom ve teknoloji şirketinin kullandığına benzeyen daha hızlı ve daha esnek olan ve veri ile yönlendirilen bir yaklaşım sergileyecek. 

 

KAYNAK: QBLOG

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329