Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne reasürans desteği

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi.

Buna göre, 1’inci maddede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistem kapsamında 1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı şöyle:

“Sistemin işletilmesini teminen 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edilmiştir.

Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde 5’i olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar prim oranına ulaşılması durumunda ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1,5’i olarak belirlenmiştir.”

Söz konusu kararın finansman ve ödemeler kısmında, reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda 1’inci madde çerçevesinde hesaplanan tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden merkeze ödenecek.

1’inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, en geç ilgili dönemin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödenecek.

 

Ödemelerin eksiksiz ve doğru yapılmasından merkez sorumlu olacak

 

Bu karar kapsamındaki hesaplamaların, gerekli bildirimlerin ve ödemelerin zamanında, eksiksiz ve doğru yapılmasından Merkez sorumlu olacak. Merkezin, devlet tarafından 1’inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkisi bulunuyor.

1’inci maddenin ikinci fıkrası, 29 Mart 2020 tarihli ve 2326 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar için de uygulanacak. Birinci fıkra kapsamında Merkez tarafından Bakanlığa yapılacak ödemeler, bu kararın yürürlüğünü müteakip en geç bir ay içinde yapılacak.

1 Nisan 2021’den geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren söz konusu kararın hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329