Quick Sigorta yüzde yüz online şekilde ihaleye teminat mektubu iletiyor

Banka teminat mektubuna alternatif kefalet sigortalarının yaygın olarak kullanıldığını belirten Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yeni düzenlemeyle kamu ihalelerinde geçerli elektronik geçici kefalet senetleri için hizmete başladıklarını söyledi.

 

 

Türkiye’de yeni bir alan olan dünyada ise çok yaygın olarak kullanılan kefalet sigortası hakkında konuşan Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Kefalet sigortası dünyada var olan bir sigorta ürünü. Hatta şöyle ki dünyada banka teminat mektubu gibi bir kavram çok fazla yok. Bu işlerin ana vatanı diyebileceğimiz Amerika’da yüzde yüz oranında kefalet senetleri kullanılıyor. Bankalar bu alanda yoklar. Latin Amerika’da bu oran yüzde 75, Asya’da yüzde 50, Avrupa’da ise yüzde 25 civarlarında. Ülkemizde ise sigorta şirketlerinin bu konuda arzı ve yasal bir düzenlemesinin olmaması sebebiyle 2015 yılına kadar kefalet sigortası kavramı pek konuşulmamıştı” ifadelerini kullandı.

Yaşar, 2015’de Kefalet Sigortası’nın Genel Şartları’nın yayımlanmasıyla ve 2017’de Kamu İhale Kurumu’nun Kamu İhale Kanunu’nda yaptığı değişiklikle kefalet sigortalarının kullanımının önünün açıldığını belirtti.

Kefalet sigortasında elektronik imza döneminin başlamasıyla ilgili süreci anlatan Yaşar, “25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan torba yasayla elektronik kefalet senetlerinin düzenlenmesinin önü açıldı. Quick Sigorta olarak yılbaşından bu yana hem elektronik ortamda geçici teminat mektuplarını hem de kâğıt ortamında yapılan kamu ihaleleri için geçici teminat mektuplarını elektronik ortamda Kamu Teminat Yönetimi Platformu’na teslim ettik. Quick Sigorta yüzde yüz online bir şekilde ihaleye teminat mektubunu iletmiş oluyor” dedi.

Sahtecilik önleniyor

Yapılan düzenlemeyle birlikte Quick Sigorta’nın yüzde yüz online bir şekilde ihaleye teminat mektubu ilettiğini ifade eden Ahmet Yaşar, “Bu durumda sahteciliğin önüne geçiliyor. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda sahte kefalet senetleri piyasada yer aldı. Bu hem Kamu İhale Kurumu’na zarar verdi hem de birçok iş insanının ihalelerden haksız yere elenmesine sebep oldu. Yüzde yüz Online Kefalet Sigortası ile sahtecilik önlenirken güvenlik problemi ortadan kalkıyor. Bunun sonucunda ise ihalelere katılım artıyor” şeklinde konuştu.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(507)354-5329